کلاس آنلاین آموزش اسکیس در ۸ جلسه

شروع: سه شنبه ۳۱ تیر۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۸ شهریور۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۰
هشت جلسه ۱:۳۰ ساعته
هر سه شنبه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰

توضیحات دوره

  • این دوره اسکیس در ۸ جلسه دو ساعت کلاسی جامع که با شروع تمرین های خط و هاشور ، تمرین های حجم مکعب در جلسه اول است که این تمرینات برای شروع آموزش ها و رفع اشکال در خط کشیدن و بررسی مشکلات اولیه برای استفاده از ابزار هاست.
  • در جلسه دوم به حجم سازی می‌پردازیم و با نمونه حجم های بسیار به خلاقیت در طراحی حجم کمک می‌کنیم. این حجم سازی ها در قالب مکعب، استوانه و هرم و با پرسپکتیو ایزومتریک می‌باشد. طراحی حجم در این قالب ها کمک می‌کند تا راحت تر با مفهوم عمق و بُعد اشنا بشیم. این تمرینات مقدمه ای برای جلسات بعد و مبحث فرم سازی است.
  • جلسه سوم شامل یادآوری مبانی پرسپکتیو می‌باشد که به زوایای دید در پرسپکتیو مثل زاویه دید ناظر، پرنده و مورچه نیز میشود. در این جلسه نمونه اسکیسی در فضای پرسپکتیو به عنوان نمونه کار برای دانشجو یان ترسیم می‌‌شود تا با نکات آموزش داده شده در فضای ترسیمی آشنا شوند.
  • جلسه چهار  در مورد آموزش پرسپکتیو داخلی و نحوه ترسیم اسکیس داخلی است. در این مبحث به نحوه ترسیم مبلمان نیز میپردازیم. روش هایی برای ترسیم انواع مبلمان و دکوراتیو ها وجود دارد که به آن میپردازیم.
  • جلسه پنجم  مربوط به مفهوم و تعریف فرم می‌پردازیم. معمولا احساس میشود تفاوتی بین فرم و حجم وجود ندارد اما در این جلسه به فرم و روش های فرم‌سازی می‌پردازیم. برش زدن، جا به جایی، تغییر تناسبات، پخ و کرو کردن روش بسیار کاربردی هستند که در این جلسه به آن می‌پردازیم. سایه زدن احجام کرو یکی از ملزوماتی هستند که چالش هایی را همیشه برای دانشجویان داشته اند.
  • در جلسه ششم این مطرح میشود برای ترسیم اسکیس و یک حجم در فضای پرسپکتیوی قطعا جزییاتی مثل بافت و متریال – پوشش های گیاهی و درخت – کف سازی – فونت – سایه زدن از مواردی هستند که بسیار تاثیرگذار هستند. کی از این نکات مقیاس و تناسبات است که میشود با همین جزییات مقیاسی درست را به بیننده نشان میدهد.
  • جلسه هفتم تسلط کافی بر روی ترسیم احجام بوجود آمده است . تکنیکی که میتواند یک مهارت بسیار مهم و خوب برای یک هنرجو باشد، تبدیل پلان ها به حجم های ذهنی است. روش های بسیاری برای این مهارت وجود دارد که در این دوره به دو روش آن خواهیم پرداخت. روش های تبدیل پلان به حجم و تبدیل حجم ایزومتریک به پرسپکتیو با نقطه گریز.
  • در جلسه هشتم و انتهای این دوره تمام ترسیمات و تکنیک ها به ما کمک می‌کنند تا یک شیت کامل را ترسیم کرده و نکات شیت بندی را در مراحل شیت بندی رعایت کنیم.
جلسه اولخط ، صفحه ، حجمتمرینات اولیه خط و هاشور – تمرینات مکعبی و حجم های پایه
جلسه دومحجم سازیحجم سازی در قالب احجام پایه و ترکیبات حجمی
جلسه سوممبانی پرسپکتیومبانی اولیه پرسپکتیو – زاویه دیدها – نمونه اسکیس خارجی
جلسه چهارمپرسپکتیو داخلیمبانی ترسیم پرسپکتیو داخلی – نمونه اسکیس داخلی – روش طراحی مبلمان
جلسه پنجمفرم و فرم سازیروش های فرم سازی ( برش زدن – جا به جایی – تغییر تناسبات – پخ و کرو کردن – سایه زدن در احجام کرو )
جلسه ششماجزای پرسپکتیو( بافت و متریال – پوشش های گیاهی و درخت – کف سازی – فونت – سایه )
جلسه هفتمپلان و حجمروش های تبدیل پلان به حجم و حجم به پرسپکتیو
جلسه هشتمشیت بندیبررسی نکات آموزش داده شده و شیت بندی نهایی


برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ۰۹۰۱۴۴۴۰۵۰۰ تماس حاصل فرمایید

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید