آموزش نرم افزار اتوکد دو بعدی” Auto Cad 2021 “

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

6
390,000 تومان

آموزش نرم افزار “اتوکد سه بعدی”AutoCad 3D

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار کرنا رندرینگ را مشاهده کنید.

1
390,000 تومان

آموزش نرم افزار اتوکد تکنیکال “Auto Cad Technical”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

6
390,000 تومان