آموزش نرم افزار وی-ری “vray”

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار وی-ری را مشاهده کنید.

450,000 تومان

آموزش نرم افزار “۳D Max” نورپردازی

بدون امتیاز 0 رای
440,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (نورپردازی) را مشاهده کنید.

440,000 تومان

آموزش نرم افزار “۳D Max” مدلینگ

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (مدلینگ) را مشاهده کنید.

350,000 تومان

آموزش نرم افزار “۳D Max” متریال

بدون امتیاز 0 رای
440,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (متریال) را مشاهده کنید.

440,000 تومان