آموزش نرم افزار “اسکچ آپ پلاگین” Sketch Up plugin

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار کرنا رندرینگ را مشاهده کنید.

1
420,000 تومان

آموزش نرم افزار “اسکچ آپ”Google Sketch Up

🔸 نام مدرس : رامین صابری 🔸 نام محصول : پک آموزش اسکچ آپ وری 🔸 مدت زمان آموزش :…
1
350,000 تومان

آموزش نرم افزار اسکچ آپ “sketchup”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اسکچ آپ را مشاهده کنید.

7
380,000 تومان