آموزش نرم افزار اتوکد دو بعدی” Auto Cad 2021 “

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

390,000 تومان

آموزش نرم افزار “اتوکد سه بعدی”AutoCad 3D

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار کرنا رندرینگ را مشاهده کنید.

390,000 تومان

آموزش نرم افزار اتوکد تکنیکال “Auto Cad Technical”

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

390,000 تومان

آموزش نرم افزار “اتوکد۲۰۱۷”

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اتوکد۲۰۱۷ را مشاهده کنید.

300,000 تومان