آموزش نرم افزار معماری
80%
تخفیف

مجموعه آموزشی ۳ در ۱ “اتوکد دوبعدی + اتوکد سه بعدی + اسکچ آپ”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اتوکد دوبعدی + اتوکد سه بعدی + اسکچ آپ را مشاهده کنید.

1,050,000 تومان 210,000 تومان
آموزش نرم افزار معماری
80%
تخفیف

مجموعه آموزشی ۳ در ۱ “راینو + اسکچ آپ + وی ری”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار راینو + اسکچ آپ + وی ری را مشاهده کنید.

1,250,000 تومان 250,000 تومان
آموزش نرم افزار معماری
80%
تخفیف

مجموعه آموزشی ۳ در ۱ “کرنا رندر + رِویت + اتوکد”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار کرنا رندر + رِویت + اتوکد را مشاهده کنید.

1,350,000 تومان 270,000 تومان
آموزش نرم افزار معماری
80%
تخفیف

مجموعه آموزشی ۳ در ۱ “کرنا رندر + Revit Complete + Revit architecture “

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار کرنا رندرینگ + رویت آرچیتکچر + رویت کامپلیت را مشاهده کنید.

1,550,000 تومان 310,000 تومان
آموزش نرم افزار معماری
80%
تخفیف

مجموعه آموزشی ۳ در ۱ “پست پروداکشن + ۳dsMAX متریال + ۳dsMAX نورپردازی”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار پست پروداکشن + متریال تریدی مکس + نورپردازی تریدی مکس را مشاهده کنید.

1,150,000 تومان 230,000 تومان
آموزش نرم افزار معماری
80%
تخفیف

مجموعه آموزشی ۳ در ۱ “۳dsMAX مدلینگ+ ۳dsMAX متریال + ۳dsMAX نورپردازی”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار مدلینگ تریدی مکس + متریال تریدی مکس + نورپردازی تریدی مکس را مشاهده کنید.

1,050,000 تومان 210,000 تومان
آموزش نرم افزار معماری
80%
تخفیف

مجموعه آموزشی ۳ در ۱ “اسکچ آپ +فتوشاپ + وی ری”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار فتوشاپ + اسکچ آپ + وی ری را مشاهده کنید.

1,250,000 تومان 250,000 تومان
آموزش نرم افزار معماری
80%
تخفیف

مجموعه آموزشی ۳ در ۱ “کرنا رندر + ۳dsMAX متریال + ۳dsMAX نورپردازی”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار کرنا رندرینگ + متریال تریدی مکس + نورپردازی تریدی مکس را مشاهده کنید.

1,150,000 تومان 230,000 تومان
کرنا رندر
60%
تخفیف

آموزش نرم افزار “کرنا رندر”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار کرنا رندرینگ را مشاهده کنید.

450,000 تومان 180,000 تومان
راینو
60%
تخفیف

آموزش نرم افزار راینو “rhino”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار راینو Rhino را مشاهده کنید.

450,000 تومان 180,000 تومان
رویت
60%
تخفیف

آموزش نرم افزار رویت “Revit”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

550,000 تومان 220,000 تومان
وی ری
60%
تخفیف

آموزش نرم افزار وی-ری “vray”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار وی-ری را مشاهده کنید.

450,000 تومان 180,000 تومان
اسکچ آپ
60%
تخفیف

آموزش نرم افزار اسکچ آپ “sketchup”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اسکچ آپ را مشاهده کنید.

350,000 تومان 140,000 تومان
3dmax
60%
تخفیف

آموزش نرم افزار “۳D Max” نورپردازی

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (نورپردازی) را مشاهده کنید.

350,000 تومان 140,000 تومان
3dmax
60%
تخفیف

آموزش نرم افزار “۳D Max” مدلینگ

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (مدلینگ) را مشاهده کنید.

350,000 تومان 140,000 تومان
3dmax
60%
تخفیف

آموزش نرم افزار “۳D Max” متریال

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (متریال) را مشاهده کنید.

350,000 تومان 140,000 تومان
اتوکد
60%
تخفیف

آموزش نرم افزار “اتوکد۲۰۱۷”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اتوکد۲۰۱۷ را مشاهده کنید.

350,000 تومان 140,000 تومان
پست پرو
60%
تخفیف

آموزش نرم افزار “پست پروداکشن”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار پست پروداکشن را مشاهده کنید.

450,000 تومان 180,000 تومان