آموزش رویت
50%
تخفیف

آموزش نرم افزار رویت “Revit”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار رویت Revit را مشاهده کنید.

450,000 تومان 225,000 تومان
Vray_Next For Sketchup
50%
تخفیف

آموزش نرم افزار وی-ری “vray”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار وی-ری را مشاهده کنید.

350,000 تومان 175,000 تومان
اسکچ آپ
50%
تخفیف

آموزش نرم افزار اسکچ آپ “sketchup”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اسکچ آپ را مشاهده کنید.

250,000 تومان 125,000 تومان
تریدی مکس - نورپردازی
50%
تخفیف

آموزش نرم افزار “۳D Max” نورپردازی

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (نورپردازی) را مشاهده کنید.

250,000 تومان 125,000 تومان
تریدی مکس مدلینگ
50%
تخفیف

آموزش نرم افزار “۳D Max” مدلینگ

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (مدلینگ) را مشاهده کنید.

250,000 تومان 125,000 تومان
مکس متریال
50%
تخفیف

آموزش نرم افزار “۳D Max” متریال

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار تریدی مکس (متریال) را مشاهده کنید.

250,000 تومان 125,000 تومان
اتوکد
50%
تخفیف

آموزش نرم افزار “اتوکد۲۰۱۷”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار اتوکد۲۰۱۷ را مشاهده کنید.

250,000 تومان 125,000 تومان
پست پروداکشن
50%
تخفیف

آموزش نرم افزار “پست پروداکشن”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار پست پروداکشن را مشاهده کنید.

350,000 تومان 175,000 تومان
کرونا
50%
تخفیف

آموزش نرم افزار “کرنا رندر”

در این آموزش ، آموزش کامل کار با نرم افزار کرنا رندرینگ را مشاهده کنید.

350,000 تومان 175,000 تومان