کارگاه تفکر و فرآیند طراحی

شروع: ۱۱ اسفند ۹۸
پایان: تا ۱۵ اسفند ۹۸
پنج جلسه ۵ ساعته
ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰

۵ موضوع در ۵ روز

  • خـلاقـیـت
  • طـراحی داخلی
  • بـزرگ مقیاس هـا
  • مجموعه‌های فرهنگی
  • مجموعه‌های مسکـونـی

جزئیات دوره

  • فـراهم آوردن درک منـاسب از مـوضـوع خلاقیت در معماری و رفع سوء تفاهم‌هـا
  • ارائه و تمرین روش صحیح تفکر‌در‌طراحی و بررسی فرآینـد و توجهات ویژه طـراحی در تعدادی از انـواع پـروژه‌هـای معمـاری
  • به همراه حل تمرین‌هـای عملی که ارتقـاء سـواد تئوریک و شیـوه‌های طـراحی را به طـور هـمـزمـان مـورد نظـر قرار می‌دهـد

مدرس

مهندس مطلبی پور

برای شرکت در دوره و هماهنگی با شماره ۰۹۰۱۴۴۴۰۵۰۰ تماس حاصل فرمایید

معمارآنلاین
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید