نحوه ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای (۲)

چطور در پرسپکتیو دو نقطه ای حجم سازی کنیم؟

با روند ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای آشنا هستید؟

در مطلب نحوه ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای با قسمتی از مبانی اولیه پرسپکتیو آشنا شدیم.

در ادامه این موضوع با روند ترسیم اسکیس زیر و نحوه ترسیم پسپکتیو دو نقطه ای آشنا خواهیم شد.

دوره آموزشی پرسپکتیو در اسکیس

پرسپکتیو دو نقطه ای
پرسپکتیو دو نقطه ای

گام اول برای شروع اسکیس در پرسکتیو دو نقطه ای

برای شروع ترسیمات یکی از راهکار های کاربردی شروع از یک حجم مکعب است. شما میتوانید هر حجمی را در مکعب خلاصه کرده و شروع هر ترسیمی را از شکل مربع یا حجم مکعب آغاز کنید.

مکعب به عنوان یک حجم پایه میتواند شروع کننده ترسیم احجام دیگر مهم و اصلی مثل استوانه یا هرم و حتی حجم های بسیار پیچیده تری باشد که با ضوابط و استاندار هایی که در شکل مربع و مکعب وجود دارد میشود مسیر مشخصی حجم ها و فرم ها را در پرسپکتیو درست و صحیح ترسیم کنیم.

پس در این اسکیس نیز که در فضای پرسکتیو دو نقطه ای ترسیم شده است، ابتدا با ترسیم یک معکب محل قرار گیری حجم و زاویه دید مشخص میکنیم.

دقت داشته باشید که طبق قونین قبلی که تعیین کردیم، ابتدایی ترین خط و تصمیم ما برای هر پرسکتیو و اسکیس کشیدن خط افق است.

پرسپکتیو دو نقطه ای
پرسپکتیو دو نقطه ای

با روش ترسیم حجم مکعب در مطلب نحوه ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای یک آشنا شدیم که باید خطوط عمودی را قائم ترسیم کنیم و خطوط هم جهت را به گریز های اطراف در سمت راست و چپ ترسیم کنیم.  در این حجم مکعب نیز خطوطی که باهم موازی هستند به یکی از دو گریز موجود بر روی خط افق ترسیم میشوند.

ترکیب بندی و تناسبات

روشی که با آن آشنا خواهیم شد مشخص کردن ترکیب بندی های موجود در هر یک از سطوح حجم مکعب است. با توجه به زاویه دید پرسپکتیو و اسکیس، خطوط عمودی موجود در طرح که تقسیمات عمودی در نما و حجم را مشخص می کنند را اضافه میکنیم.

ممکن است این حجم سازی از قبل در ذهن طراح وجود داشته باشد  و یا ممکن است شما در مرحله ایده پردازی و طراحی باشید و در همین خطا و آزمون ها به یک ترکیب خوب دست پیدا کنید.

پرسپکتیو دو نقطه ای
پرسپکتیو دو نقطه ای

همین تقسیمات میتوانند، در راستای افقی هم ایجاد بشوند. اما دقت کنین که ما خطی در راستای افق نخواهیم داشت و خطوط به سمت گریز ها حرکت می‌کنند. بنابراین خطوطی را از گریز چپ و راست به این تقسیمات اضافه میکنیم .

این تقسیم بندی ها می‌توانند بر اساس اندازه ها و تناسبات پلان و طرح پیشنهادی ترسیم بشوند. در این طرح نیز با رعایت تعداد طبقات و به عنوان طرحی مسکونی یا ویلایی، تقسیمات حجمی و طرح را ارئه داده ایم.

پرسپکتیو دو نقطه ای
پرسپکتیو دو نقطه ای

برش زدن و حذف کردن

در واقع ما در این مرحله قسمت های مدنظر را برش زدیم و با خطوطی که تعیین کننده محل برش های فرمی و حجمی بودند، توانستیم مسیر تغییرات در پرسپکتیو دو نقطه ای را مشخص کنم.

حالا در این بخش حجم های تقسیم شده رو میتوانیم با توجه به ایده یا طرحی که مدنظر ماست حذف کنیم و با ترسیم خطوط عمق به سمت گریز، ایجاد عمق دهی و تغییرات حجمی و فرمی را کامل کنیم.

در سطح روبه رویی حجم، اگر خطوط را به سمت گریز راست ببریم فرورفتگی ایجاد میشود و در وجه کناری مکعب خطوطی که به سمت گریز چپ حرکت میکنند فرورفتگی را در اسکیس مورد نظر نشان خواهند داد.

پرسپکتیو دو نقطه ای
پرسپکتیو دو نقطه ای

عناصر محیزی و جزئیات

بعد از نمایان کردن حجم و فرم کلی در پرسپکتیو، فرصت خوبی است که جزییاتی مثل پوشش های گیاهی موجود در سایت پلان و کف سازی ها را نیز ترسیم کنیم.

در این زاویه میتوانیم مقداری از سطح زمین حجم را مشاهده کینم. نکته بسیار مهم در کف سازی نیز توجه به حرکت خطوط در مسیر گریز ها است. در کف سازی ها میتوانیم از شکل های تکرار شونده برای رسیدن به یک تقسیم و نظم مشخص استفاده کنیم.

پرسپکتیو دو نقطه ای
پرسپکتیو دو نقطه ای

در کف سازی استفاده از متریال های مختلف می‌تواند خلاقیت طراحی را برای ما افزایش دهد. برای ترسیم بهتر این متریال ها کروکی زدن و روکشی کردن از تصویر آنها بسیار کمک کننده است.

درمورد پوشش های گیاهی در اسکیس و پرسپکتیو نیز کروکی زدن بسیار موثر است.

فیگور و مقیاس در پرسپکتیو

مقیاس و تناسبات در اسکیس های دستی و سریع را متناسب با عناصری مثل فیگور ها تعیین میکنیم.

به دلیل اینکه فیگور ها دارای مقیاس انسانی مشخصی هستند، حضور فیگور ها در اسکیس میتواند یک اندازه و مقیاسی را از فضا به ببیننده ارائه کند.

از این رو استفاده از فیگور های انسانی میتواند بسیار مهم باشد و از ملزومات اسکیس و پرسپکتیو باشند.

پرسپکتیو دو نقطه ای
پرسپکتیو دو نقطه ای

باید دقت داشته باشیم طبق آموزش های قبلی، خط افق همیشه بر روی چشم ها ناظر و در پرسپکتیو با زاویه دید ناظر، سر همه فیگور ها نیز بر روی خط افق قرار میگیرند و فقط تناسبات پایین تنه دچار تغییرات مکانی می‌شود.

مرحله نهای اسکیس

در انتها نیز با اضافه کردن متریال های نما و جزیبات طراحی میتوانیم به حجم مورد نظر کاربری و پوسته نهایی را اضافه کرد.

نکات پرسپکتیو دو نقطه ای  در تمام مراحل ثابت هستند و ما باید فراموش نکنیم که خطوط ما غیر از دو نقطه گریز موجود در فضای ترسیمی مسیر دیگری ندارن. مگر در صورت شکست ها و تغییر جهت ها در خطوطی مثل خطوط مورب و زاویه دار.

پرسپکتیو دو نقطه ای
پرسپکتیو دو نقطه ای

راندو کردن و پرزانته نهایی نیز برای ارائه اطلاعات نهایی طرح است که میتوانیم با روش های مختلف به آن بپردازیم.

برای انجام تمرین پیشنهاد میشود که از اسکیس ها و طرح هایی که پرسپکتو دارند، روکشی کنید و آن ها را با نگاه کردن و دقت به جزییات مطالعه کنید و نکات ارائه شده در این مطلب درباره روند ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای را مرور کنید. به امید موفقت شما. #همراه من باش( معمارآنلاین )

پرسپکتیو دو نقطه ای
پرسپکتیو دو نقطه ای
اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید