نحوه رسم پرسپکتیو یک نقطه ای

یکی از انواع مختلف پرسپکتیو برای به تصویر کشیدن تصاویر ذهنی یک معماری به عنوان اسکیس،  پرسپکتیو یک نقطه ایست .

در اصول ترسیم پرسپکتیو ابزار‌ها و قوانین ثابتی هستند که با اختلاف های کمی به عنوان اصول تکرار می‌شوند مانند وجود خط افق، خط زمین، محل قرارر گیری  نقطه گریز که همیشه بر روی خط افق قرار دارد، زاویه های دید پرسپکتیو مثل دید ناظر، دید پرنده و دید موچه که ثابت هستند. اما نکته ی اصلی و قابل توجه در پرسپکتیو یک نقطه که از نوع آن هم مشخص است تعداد نقطه گریز اس . در این پرسپکتیو تنها یک نقطه گریزوجود دارد و تمام اتفاقات حول تنها نقطه گریز می افتد .

اما از اصول بسیار مهم در ترسیم انواع پرسپکتیو مسیر یابی حرکت خطوط و جهت حرکت خط هاست .

باید بدانیم که چهار دسته ی کلی خط در فضای ترسیمی ما وجود دارد :

  • خط های افقی
  • خط های عمودی
  • خط هایی که به سمت گریز حرکت میکنند
  • خط های مورب ( در ادامه  به آن اشاره خواهد شد )

در اسکیس یا پرسپکتیو یک نقطه ای مسیرحرکت خط ها به این صورت است که به عنوان یک قانون ثابت و مهم باید از آن تبعیت کنیم  :

  • خط های افقی همیشه افقی با دیگر خط های افقی همیشه موازی اند .
  • خط های عمودی و ارتفاعی که همیشه قائم و صاف و با همه ی خط های عمودی موازی وهستند
  • خط های که در مسیر گریز هستند

دسته سوم جزو مهم ترین خط ها در اسکیس ما هستند . خط های که برای عمق بخشیدن به اجسام و فضای ترسیمی باید درست ترسیم شوند . نکته ای که به آن هم اشاره شد این است که این خط ها مسیری جز نقطه گریز ندارند

بنابر این هر حجم و عنصری در فضای اسکیس و پرسپکتیو یک نقطه ای از این قوانین مستثنا نیست .

از جمله روش ها و تمرین های مناسب برای این مسیریابی و ترسیم درست خطوط استفاده از هاشور های منظم است . چرا که هاشور ها حتما باید مسیر را درست و صاف طی کنند . یعنی اگر هاشور ها به سمت گریز حرکت دارند به صورت منظم تمام هاشور ها به گریز و یا اگر هاشور ها افقی یا عمودی هستند کاملا موازی با یکدیگر باشند

سعی کنین برای آشنایی با هر قسمت ودیواره از فضای ترسیمی در همه سطوح تغییرات ایجاد کنین . اما نکته قابل توجه برای ترسیم اجزا و اتفاقات مختلف در دیواره ها باید به عمق ها و بُعد ها دقت کرد . در تصویر پایین برای عمق و داخل رفتگی سقف از خط عمودی و برای درک بهتر از هاشور های عمودی استفاده شده .

در مرحله بعد به جزییات اضافه شده دقت کنید . تمام جزییات و خط ها در موازات خط های دیگر و در مسیر خط های مشابه هستند . به عمق جزییات پنجره ها با هاشور های عمودی دقت کنین .

بر روی دیواره ی سمت راست مربعی را مشاهده میکنین که میتواند قابی برای یک پنجره باشد. همین طور که مشاهده میکنین در این روش بهتر است ابتدا فرم وشکل اولیه یک عنصر را ترسیم و بعد به عمق بخشیدن پرداخت . در این دیواره خطوط افقی میتوانند خطوط سوم باشند که وظیفه عمق با بُعد بخشیدن را داشته باشند .

اما دسته ای دیگر از احجام و خط ها که دسته چهارم از خط هایی بودند که در موردشان صحبت کردیم را در شکل زیر میبنیم . این خط ها با هیچ یک از خط های دیگر هم راستا نیستند .باید دقت کرد برای کشیدن این احجام نقطه ی گریز مشخصی را انتخاب میکنیم ولی نباید اشتباها از گریز قبلی استفاده کرد . از نکات مهم اینکه ، اگر گریز دیگری ایجاد کردیم خارج از خط افق نباشد چرا که در تعریف خط افق میدانیم که در مقابل چشمان ناظر است و نقطه های گریز فقط روی خط افق قرار دارند.

پس از اشنایی با مسیر حرکتی خط ها و اشنایی با فضای اسکیس یک نقطه شروع به ترسیم احجام  ساده و ایجاد تغییرات و عمق و بعد بخشیدن در سطوح و دیواره های اتاق داخلی . در تصاویر زیر کامل تر شدن این اسکیس و ترسیم مبلمان های دیگر را در زاویه های دیگر مشاهده کنین. به جزییات و هاشورها دقت کنین ..

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید