دوره آموزش اسکیس (هنر دست آزاد)

شروع: پنج‌شنبه ۱۰ بهمن  ۱۰:۰۰
پایان: پنج‌شنبه ۸ اسفند  ۱۲:۰۰
پنج جلسه ۲ ساعته
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

توضیحات

این دوره پنجشنبه ها از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۸ اسفند ۱۳۹۸ به مدت ۵ جلسه برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید