با راندو به دنیای خیال خود رنگ بزنید

راندو کردن یک توانایی است . تصور عموم از راندو کردن یک اسکیس ، چیزی شبیه به نقاشی کردن و رنگ گذاری بر روی طرح است . اما باید دانست که هر رنگ چرا و کجا و برای نشان دادن چه چیز انتخاب میشود ؟ هر رنگ چه هدفی را در اسکیس دنبال میکند ؟  قطعا راندو کردن اسکیس های داخلی و فضا های داخلی مستلزم دانش بیشتر و کافی تر طراح است . باید بداند رنگ چه تاثیری در فضا و هر محیط که میتواند خانه ، مدرسه ، محل کار ، دانشگاه ، بیمارستان ، ورزشگاه و … باشد ، نیاز به چه رنگی و حسی از رنگ دارد . بنابر این هدف اصلی راندو ، کمک به درک بهتر ببیننده از اسکیس در نگاه اول است . تا در لحظه برخورد با یک طرح یا اسکیس اطلاعاتی درست و کامل دریافت کند .

برای این درک درست ، جدا از مقوله رنگ ، راندو ابزاری برای لمس بهتر طرح است .  گاهی این لمس با عمق بخشیدن و گاهی با بعد بخشیدن به طرح ایجاد میشود . گاهی مشخص کردن تنها مقداری از تیرگی های یک طرح ، درک درست حاصل میشود و دیگر نیازی به رنگ نیست . این خود روشی برای پرزانته و پرداخت اسکیس است . گاهی راندو هاشور زدن است . هاشور ماهیتی خطی دارد اما وثتی درست در طرح استفاده شود خود طرح را آماده ارائه میکند .

وثتی به مرحله راندو کردن میرسیم ، سوالی تحت عنوان ” حالا با چه چیز راندو کنیم ؟” مطرح میشود . ابزرا ها نقش بسیار مهمی در این بین دارند . هر ابزار تکنیک خود و دنیایی ار دانستنی ها حتی در نحوه استفاده کردن دارد . گاهی استفاده از یک مداد سیاه در یک اسکیس به شکلی است که با تکنیک استفاده از همان مداد در طرحی دیگر متفاوت است . شناخت این ابزار ها از یک سو و اسفاده و فراگیری تکنیک های آن در سویی دیگر چرا که استفاده از آن نه با آموزش راندو بلکه تنها با تجربه هنرجو حاصل میشود . مدرس در لحظه آموزش راندو تنها متواند یک نمونه کار ، استفاده صحیح  و برای مثال درست در دست گرفتن یک ابزار را به ما بگوید و این آموزش با تجربه ی خود فرد کامل تر میشود .

 در نتیجه برای راندو کردن پس از ابزار و تکنیک استفاده نیاز به یک ذهن آماده و نترس هم هست . ذهمی که  از جسارت در رنگ گذاری حراسی نداشته باشد . رنگ بخشیدن به یک اسکیس قطعا کار یک اسکچر (sketcher)  را میتوان پر از ریسک کند . که برای هر رنگش دلیل و استدلال های منطقی و روان شناسی رنگ داشته باشد . به همان اندازه نیز با رنگ گذاشتن و منطق درست طرح را پخته تر و قوی تر میکند . ترس و ترسیدن یک مقوله ی ذهنیست که باید در کلاس های آموزش راندو به آن پرداخته شود . شاید باید در ایتدای مسیر در آموزش خط ، نترسیدن را یادگرفت . هنر جو باید در همان ابتدای مسیر بیاموزند که اعتماد بنفس نسبت به طرح و ذهنیت خود داشته باشد و این مقوله با کاری روانی تحقق میابد . همه هنرجو های معماری در ابتدای اموزش و در لحظه شروع تمرین های خط با سختی و تکراری شدن تمرین مواجه بوده اند . تمرین های تکراری خط کشیدن های مستقیم . نقطه گذاری و خط کشیدن های پی در پی که برگه های بسیاری را مقابل استاد قرار بدهی و استاد یکی یکی آن ها را بدون سخنی ببیند و نتیجه ای برای دانشجو حاصل نشود . چرا دلیل خط کشیدن را با دانشجو در میان نمیگذاریم ؟ چرا دلیل خط کشیدن های را اینگونه بیان میکنیم که خطمان صاف بشود ؟ آیا دلیل خط کشیدن های مداوم صاف شدن خط ها و دقت دست معمار است ؟ خب در عصر حاضر که نرم افزار ها با قدرت در حال پیشروی هستند یا قبل تر که خط کش ها کارایی بهتری داشتن . چرا باید این رنج  را به هنر جو متحمل کنیم ؟

بلی دلیل خط کشیدن های پی در پی چیزی نیست جز قدرت ذهن که در مقاله ای با موضوع اسکیس و قدرت ذهن به آن مفصل اشاره کرده ام (۱) . همین قدرت و جسارت در این مرحله است که باعث مقدمه سازی مشود برای هنرجو تا مشکی کردن را بپذیرد . نترسید از کشیدن خطی پر رنگ . اگر در تخیلش برای یک طرح ، خطی پر رنگ در ذهنش ایجاد شده است آن را پیاده کند چرا اساس و دلیل اصلی استفاده از ابزار اسکیس و راندو چیزی جز پیاده سازی ذهن و تخیل یک طراح نیست .

به امید آنکه اموزش اسکیس و اموزش راندو به مسیر درست برای ارزش بخشیدن این هنر و تکنیک مهم باشد و کمک کند تا جامعه کنونی اهمیت و تاثیر این دو مقوله مهم را بدرستی فهمیده و به هنرجویان جدید درست آموزش بدهند .

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید